Regnskab - revisor i Aarhus

Velkommen

SCHRØDER | ØKONOMI – din hjælp i økonomifunktionen – freelance

Regnskab, økonomistyring og controlling

  • Regnskab
  • Økonomistyring
  • Controlling
  • E-conomic
  • Excel-modeller

Bogføring, løn, moms

  • Bogføring
  • Debitor- og kreditorstyring
  • Moms
  • Lønadministration i Dataløn og Danløn

 

Gør din virksomhed manøvredygtig

Regnskab, økonomistyring og controlling er vigtige redskaber, når virksomhedens fremtidige drift skal planlægges. De er uundværlige, når ledelsen skal navigere virksomheden på rette vej mod målet, styre organisationens aktiviteter og optimere ressourcerne med udgangspunkt i virksomhedens strategi.

Aktivitetsstyring, kapacitetsstyring, likviditetsstyring og finansstyring holder virksomheden på rette kurs.

Økonomiske informationer er afgørende i en kompleks verden, der stiller stadig større krav til mindre vidensvirksomheder. Mange ejerledede SMV-virksomheder oplever, at der bruges mange ressourcer på budgetter og opfølgning af dem. Ressourcerne kunne med fordel i stedet være brugt på et økonomisk beslutningsgrundlag til ledelse og bestyrelse. En dynamisk og forandringsparat ledelse er netop en af de fordele, som mindre virksomheder har. Men det tager det traditionelle budget ofte ikke højde for. Budgettet kan være et ufleksibelt styringsredskab, og det matcher ikke en foranderlig verden.

Økonomistyring ud fra nøgletal og KPI’er er et relevant alternativ til det traditionelle budget. Nøgletal viser årsagssammenhænge og dokumenterer og forklarer virksomhedens udvikling. Er der behov for scenarier som beslutningsstøtte, kan det være hensigtsmæssigt at supplere med drifts- og cashflow budgetter.

 

Skriv et svar