Regnskab og økonomistyring

økonomistyring, bogholder i Århus, regnskabschef, økonomichef

Få et løft af jeres økonomifunktion

Nem og hurtig adgang til sparring om din virksomhed

På konsulentbasis hjælper jeg virksomhedens bogholder og regnskabsansvarlige med optimering af virksomhedens økonomi.

Der er konkurrencemæssige fordele i at lægge en strategi for virksomhedens videreudvikling af regnskabs- og økonomifunktionen. Og vil man foran konkurrenterne, er det alfa og omega at have nøgletal for virksomhedens vækst- og indtjening, der gør det muligt at identificere potentialet for optimering. Jeg hjælper med at definere løsningsforslag, der er skræddersyet til din virksomhed.

Træk på mine mange års erfaring i faget. I 25 år har jeg hjulpet mindre virksomheder med økonomistyring. Det er fx større regnskabsmæssige afstemningsopgaver, vedligeholdelse af virksomhedens vigtigste excel-modeller eller udvikling af nye excel-modeller, der kan understøtte virksomhedens beslutningsgrundlag og strategi.

Det er ofte en god idé at få sat procedurer i gang for rapportering, så du løbende får relevante rapporter, der kortlægger muligheder og udpeger væsentlige indsatsområder. Det er vigtig information om, hvor der med fordel kan følges op, så indtjening og forretningsgange forbedres. Få forslag og gode råd til det her.

Få mere ud af dit regnskab med økonomistyring

Få mere ud af dit regnskab, og brug tallene til mere end de lovpligtige indberetninger. Opfølgning på månedsregnskaber er vigtig i styring af virksomhedens økonomi, indtjening her og nu, men også et godt grundlag for at se vigtige tendenser, der vil påvirke økonomi og indtjening på sigt. Udgiften til ekstern regnskabsassistance til mindre virksomheder kan hurtigt tjene sig ind.

SCHRØDER ØKONOMI hjælper med regnskabsservice og økonomistyring. De typiske opgaver er:

  • Perioderegnskab, forecast og budget
  • Økonomimodeller tilpasset din virksomhed fx i forbindelse med nye aktiviteter, øget datamængde eller ny omkostningskontrol
  • Etablering af økonomifunktionen, fx når selskabsstrukturen ændres
  • Optimering af forretningsgange og administrative rutiner
  • Controlling


Budget

Budgettering er det mest centrale værktøj til at optimere din virksomheds økonomi og indtjening. Hvis budgettet er korrekt udformet, er det værdiskabende for virksomheden.
Med et budget kan du forudsige fremtiden og se hvordan forskellige scenarier for ændringer af forudsætninger og tiltag i virksomhedens drift og likviditet, påvirker resultatet. Et budget med flere beslutningsscenarier er en værdifuld støtte til at træffe de rigtige valg.

Nøgletal og KPI´ere
Mange ejerledede smv-virksomheder oplever, at der bruges mange ressourcer på budgetter og opfølgning af dem. Ressourcerne kunne i nogle tilfælde med fordel i stedet være brugt på et økonomisk beslutningsgrundlag i form af nøgletal og KPI’er til ledelse og bestyrelse.

Økonomistyring ud fra nøgletal og KPI’er er et relevant alternativ til det traditionelle budget. Nøgletal viser årsagssammenhænge og dokumenterer og forklarer virksomhedens udvikling.

En dynamisk og forandringsparat ledelse er netop en af de fordele, som mindre virksomheder har. Men det tager det traditionelle budget ofte ikke højde for. Budgettet kan være et ufleksibelt styringsredskab, og det matcher ikke altid en foranderlig verden.

Økonomistyring og rådgivning
Økonomistyring er virksomhedens interne styringsværktøj. I en god økonomistyring indgår der opfølgning og kontrol af realiserede tal i forhold til de forventninger og pejlemærker, som man satte i budgetterne. Dermed har man et redskab til at forudsige fremtiden og få et indblik i, hvor man tjener eller taber penge. Der er mange forhold der afgør, hvordan økonomistyringen skal være i en virksomhed. Brancheforhold, størrelse på virksomheden, interne arbejdsprocesser, markedsmæssige udfordringer og hvor solid virksomheden er. Derfor skal økonomistyringen altid tilrettelægges den enkelte virksomheds behov.

Læs her eksempler på, hvad økonomistyring kan:

Er din virksomhed lønsom?
For rådgivnings- og konsulentvirksomheder er interne forretningsprocesser afgørende for, hvor lønsom virksomheden er. Brug økonomistyring til at følge op på faktureringsgraden og få svar på, hvordan faktisk medgået tid er i forhold til fakturerbar tid, om opgaverne kan koordineres og tilrettelægges bedre, eller om antallet af reklamationer går ud over virksomhedens lønsomhed. Graden af innovation og læring viser, om din virksomhed er i stand til at forbedre og forandre ydelserne, så visioner og mål realiseres.

Tjener du penge på alle dine kunder?
Der er mange forhold, der spiller ind på, hvordan indtjeningen er pr. kunde i kundekartoteket. Her er vigtige nøgletal som kundetilfredshed, genkøb, anciennitet og betalingsevne og naturligvis gennemsnitlig antal forfaldsdage pr. måned. Alle dataene er i de fleste tilfælde tilgængelige i din virksomheds økonomisystem, så få hjælp til at få lavet en rapport, der giver overblikket.

Kender du de vigtigste nøgletal i din virksomhed?
Det er vigtigt at have kendskab til hvilke nøgletal, der er nødvendige for at følge op på de mål, man har sat for sin virksomhed.

Rapportering øger værdien i din virksomhed

Rapportering er vigtig både til internt brug til ledelse og bestyrelse og til eksterne interessenter som investorer, bank og andre långivere. Troværdige rapporter om fx kundetilfredshed og omdømme, virksomhedens økonomiske muligheder og risici kan være med til at øge værdien af din virksomhed.

Rapporteringen skal være relevant og væsentlig. Og væsentlige oplysninger er dem, som har afgørende betydning for evalueringen af virksomheden.

Historiske regnskabstal er god værdifuld viden. Men i perioder med store forandringer i forretningsgange og forretningsgrundlag fx som følge af digitaliseringen fortæller historiske regnskabstal ikke noget om, hvor god virksomheden er til at tackle omstilling og nye vilkår. I perioder som disse vil virksomhedsejeren opleve, at en stor del af de værdiskabende aktiviteter ikke fremgår af regnskabet. Her er der i stedet brug for viden om forventningerne til fremtiden, virksomhedens forvaltning af ressourcer og langsigtede værdiskabelse.

Rapportering supplerer de væsentlige informationer fra årsrapporten med nøgletal og benchmark for brancheudviklingen, og det giver grundlag for at kunne lave præcise skøn for forventningerne til fremtiden. Og når rapporteringen suppleres med ledelsens strategi, vision for virksomheden og langsigtede mål, får du et stærkt værktøj.

Rapporteringen fortæller virksomhedens kunder, underleverandører og medarbejdere, hvordan virksomheden skaber værdi og hvornår. Det er vigtigt, at rapporten opdateres og ajourføres løbende, så tallene altid er aktuelle.

Projektstyring – når tid er penge

Den vigtigste opgave for en projektorienteret virksomhed fx et arkitektfirma er styring af tid og ressourcer. Der tjenes kun penge, når medarbejdernes timer kan faktureres. Timerne skal være til rådighed på rette tid og i rette omfang. At styre det kan være en udfordring. Projektstyring er effektiv styring af tid og ressourcer i et projekt, så opgaven løses på den bedste og billigste måde. Det gælder både i de enkelte opgaver, men også i større projekter over tid.

SCHRØDER ØKONOMI hjælper dig med:

  • Budgettering af tidsforbrug pr. projekt pr. medarbejder ved hjælp af tidsregistreringen i e-conomic.
  • Ressourcestyring af medarbejdernes tid.
  • Opsætning og implementering af nye forretningsgange ved valg af e-conomic som økonomi- og projektstyring.
  • Forretningsgange for oprettelse af ordrer, faktura. Ordreoversigt med projektnummer, navn, faktura- og leveringsdato.
  • Opsætning af tidsregistrering og registrering af udlæg og kørsel pr. projekt i e-conomic.