Excel-modeller

Excel-modeller - økonomichef - regnskabschef

Excel-modeller – tilpasset din virksomheds behov

 • Udvikling af en dynamiske rapporteringmodeller
  • Måneds- kvartalsrapport
  • Budget, forecast
  • Anlægskartotek
  • Projektstyring
  • Overblik over salgsordrer
  • Debitor- og kreditorstyring
  • Koncernbalance
 • Vedligeholdelse af eksisterende excel-modeller
 • Udvikling af makroer til automatisering af opgaver i excel-modeller

Eksempler på excel-løsninger:

 • Debitorrapportering med nøgletal på gennemsnitlig antal forfaldsdage pr. måned.
 • Koncernrapport med konsoliderede tal og eliminering af koncernandele ud fra dataudtræk fra e-conomic
 • Dynamisk rapporteringsmodel til arkitektvirksomhed. Ordreoversigt, budget, cashflow og månedsrapport
 • Excel-model til advokatvirksomhed til opgørelse af dagligt tilsvar. Dataudtræk fra e-conomic
 • Anlægskartotek med beregning af periodevise afskrivninger
 • Salgsbudget med rapportering
 • Pivot-modeller til opsummering af større datamængder
 • Analysemodeller med tilpassede sumfunktioner af større datamængder
 • Budget-excel-model med dimensionerne varebudget- og finansbudgetposter


Skræddersyede excel-modeller med dataudtræk fra e-conomic giver overblik

Et aktuelt øjebliksbillede af din virksomheds økonomi gør jer mere manøvredygtige og bedre i stand til at nå målet om større omsætning, optimeret drift og en bedre likviditet.

SCHRØDER | ØKONOMI har udviklet excel-modeller til økonomistyring med dataudtræk fra e-conomic i en del år. Modellerne er målrettet den mindre ejerledede virksomhed, og de tilpasses altid et individuelt behov.

Modellerne er overskuelige og nemme at bruge, så virksomheden kan selv står for den periodevise opdatering.

Ring 21483435, og hør nærmere om mulighederne for at få opgraderet din excel-understøttelse af økonomistyringen.

Se dine muligheder med e-conomic her.

traditionrolex.com